Polkupyöräergometritesti

Kuntoremontit 3Kuntoilijoille tarkoitetulla epäsuoralla polkupyörätestillä arvioidaan testattavien hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa. Testin perusteella laskettava maksimaalinen hapenkulutus (maksimaalinen hapenottokyky – VO2 max) kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön, sydämen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa. Maksimaalinen hapenkulutus on yleinen kestävyyskunnon mittari, jonka avulla voidaan arvioida testattavan kestävyyssuorituskykyä suhteessa muihin samanikäisiin henkilöihin.

Testi on submaksimaalinen ja näin sitä ei ole tarkoitus polkea uupumukseen asti. Testi alkaa kevyellä vastuksella ja kuormaa nostetaan portaittain kahden minuutin välein. Testissä ei ole varsinaista poljenta-aikaa, vaan testi lopetetaan, kun riittävä rasitustaso on saavutettu tai testattava itse haluaa lopettaa. Varsinainen testi kestää noin 15-20 minuuttia. Testitulosten lisäksi kirjallinen palaute sisältää sykerajat liikuntaan ja ohjeita kestävyyskunnon kohotukseen. Epäsuora pyöräergometritesti soveltuu hyvin kaiken ikäisille kuntoilijoille aina liikuntaharrastusta vasta aloittelevista henkilöistä aktiiviliikkujiin. Pyörätestiin voi osallistua samanaikaisesti maksimissaan kuusi henkilöä. Koko testausprosessiin on hyvä varata aikaa noin tunti.

PP-ergometritesti malliraportti

Testin hinta: 60 €

Lisätietoja

Tanja Väisänen
Liikunnanohjaaja AMK, liikunnanopettaja
puh. +358 44 7755 361
Sähköposti tanja.vaisanen@pajulahti.com