Valmentajan ammattitutkinto VAT

Valmentajan ammattitutkinto VAT9 Pajulahdessa 2017-2018

Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittaja osoittaa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankitun osaamisen ja ammattitaidon näytöin. Tutkinto antaa kelpoisuuden alan ammattikorkeakouluopintoihin. Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii pääasiallisesti kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennustehtävissä.

Tutkinnolle hakeutuvan henkilön koulutukseen hakeutuminen, tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan. Mikäli hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen (haastattelu, osaamiskartoitus, tms.) perusteella näyttötutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja.

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, syvennetään valmennustietoja ja –taitoja, opetetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Koulutuksen toteutus ja opiskelutapa

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus muodostuu lähijaksoista (30 lähipäivää), etäopiskelusta ja työssäoppimisesta (käytännön valmennustyö).

Osa valmistavasta koulutuksesta on kaikille yhteistä, osa tapahtuu lajiryhmissä. Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten seuraamista ja vetämistä, näyttötehtävien yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta eri lajeja edustavien tutkinnon suorittajien kesken.

Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelma. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista, pelkkinä tutkintotilaisuuksina. Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena.

Tutustu tästä Valmentajan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin:

-> Valmentajan ammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö

Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen toiminta valmentajana
 • Urheilijan kehityksen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

Valmistava koulutus Pajulahdessa (paitsi tammikuun jakso Jyväskylässä KIHU:n koulutuspäivillä)

 • 18.-20.9.2017
 • 16.-18.10..2017
 • 27.-29.11.2017
 • 22.-24.1.2018
 • 5.-7.3.2018
 • 16.-18.4.2018
 • 28.-30.5.2018
 • 3.-5.9.2018
 • 15.-17.10.2018
 • 12.-14.11.2018

Kustannukset

Näyttötutkinnon hinta on 2090 €. Hinta sisältää tutkintomaksun, näytöt, koulutusmateriaalit ja majoituksen täysihoidolla Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettävien lähijaksojen aikana. Osallistuminen tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta maksaa 1500€. Koulutusmaksu maksetaan erissä.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 16.7.2017. Hakijan tulee liittää mukaan lajiliiton suositus. Opiskelijavalinnat tehdään hakulomakkeen, haastattelun ja työelämän edustajan lausunnon sekä tarvittaessa haastattelun pohjalta. Kaikille hakeneille ilmoitetaan valinnoista 4.8.2017 mennessä.

Hakulomake – Wilmajärjestelmän kautta

Muista täyttää myös Työelämän edustajan lausunto ja lähettää koulutusvastaavalle hakuaikana:
Pekka Kainulainen
Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167
15560 Nastola

Terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

-> Lue lisää valmentajan ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksista

 

Tiedustelut

Pekka Kainulainen, tutkinnon johtaja, puh. 044 7755 345