Nopeus

Urheilijoiden nopeusominaisuuksia testataan tyypillisesti valokennoihin juostavilla kiihdytys- ja maksiminopeuden testeillä sekä ketteryystesteillä. Tyypillisiä kiihdytysnopeuden testejä ovat paikaltaan tai telineistä tapahtuvat 5-30 m:n pituiset kiihdytysjuoksut. Tyypillisiä maksiminopeuden testejä puolestaan ovat lentävällä alkuvauhdilla tehtävät 10-40 m:n mittaiset juoksut. Reaktionopeutta testataan lajinomaisilla näkö- tai kuuloärsykkeeseen perustuvilla yksinkertaisilla tai monivalintareaktioilla. Käytettävissä olevan mittausjärjestelmän avulla mahdollistuvat myös väliaikamittaukset pika- ja aitajuoksuista. Valomaton avulla tehtävän askelanalyysin avulla saadaan tietoa juoksun aikaisista askelpituuksista ja -tiheyksistä, kontakti- ja lentoajoista sekä mm. voimantuotosta ja painopisteen vajoamasta askelkontaktin aikana.