Kestovoima

Urheilijoiden kestovoimaominaisuuksia mitataan sekä ala- että ylävartalosta ns. laboratorio- ja kenttätesteillä. Kestovoiman laboratoriotestit käsittävät mm. isometrisia pitoja tietyllä voimatasolla tietyn tavoiteajan (esim. vartalon koukistus ja ojennus sekä ylä- ja alaraajojen staattiset pidot). Lisäksi dynaamista kestovoimaa voidaan mitata levytangolla tehtävistä pitkistä toistosarjoista (esim. kyykky tai penkkipunnerrus) tehonmittauslaitteiston avulla. Kestovoiman kenttätesteinä voidaan käyttää myös isometrisia pitoja sekä vatsa/selkälihasten ja ylä/alaraajojen toistotestejä. Laboratoriotestit tehdään tarkoitukseen suunnitetuilla dynamometreillä ja kenttätesteissä käytetään hyväksi omaa kehonpainoa tai ulkoista kuormaa.