Epäsuora pyöräergometritesti

terveyskuntotestit (10)Epäsuoralla pyörätestillä arvioidaan testattavien hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa. Testin perusteella laskettava maksimaalinen hapenkulutus (maksimaalinen hapenottokyky – VO2 max) kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön, sydämen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa. Maksimaalinen hapenkulutus on yleinen kestävyyskunnon mittari, jonka avulla voidaan arvioida testattavan kestävyyssuorituskykyä suhteessa muihin samanikäisiin henkilöihin.

Epäsuora testi on submaksimaalinen eli siinä ei ole tarkoitus polkea uupumukseen asti. Testi alkaa kevyellä vastuksella polkien ja pyöräilyvastus lisääntyy kahden minuutin välein. Aloitusvastus ja vastusten nostot määräytyvät testattavan liikunta-aktiivisuuden ja testattavan harrastamien liikuntamuotojen mukaan.  Testissä ei ole varsinaista poljenta-aikaa, vaan testi lopetetaan kun riittävä rasitustaso on saavutettu tai testattava itse haluaa lopettaa. Varsinainen testi kestää noin 15-20 minuuttia. Testistä saa monisivuisen testipalautteen, joka sisältää arvion maksimaalisesta hapenkulutuksesta, sykerajat liikuntaan ja testitulosten perusteella laaditun liikuntaohjelman kestävyyskunnon kohotukseen.

Epäsuora pyöräergometritesti soveltuu hyvin kaiken ikäisille kuntoilijoille – liikuntaharrastusta vasta aloittelevista henkilöistä aina aktiiviliikkujiin. Pyörätestiin voi osallistua samanaikaisesti maksimissaan kuusi henkilöä. Koko testausprosessiin on hyvä varata aikaa noin tunti.