Body Age -kehonikäkartoitus

Polarin Body Age -kehonikäkartoituksessa mitataan testattavan verenpaine sekä arvioidaan spesifisillä testeillä kehon koostumusta, kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Mittausten perusteella lasketaan kehon fysiologinen ikä jota voidaan verrata testattavan biologiseen ikään. Näin voidaan nähdä, onko testattavan keho ikäistään nuoremmassa vai vanhemmassa kunnossa. Kehon iän kartoitus osoittaa konkreettisesti oman hyvinvointisi ja kehon tilanteesi sekä antaa motivaatiota oman hyvinvointisi parantamiseen. Testi on miellyttävä kokemus, joka ei vaadi suuria ponnistuksia.

Kehonikäkartoituksesta saa monisivuisen raportin, jossa on yksityiskohtaista tietoa mittaustuloksista. Raportissa myös kerrotaan, miten kehon ikään voi vaikuttaa muuttamalla terveys- ja liikuntatottumuksia.

Kehonikäkartoitus soveltuu kaikille terveydestään ja kunnostaan kiinnostuneille aikuisille. Aikaa kartoitukseen kannattaa varata noin tunnin verran.

TestiBodyage1