Suora maksimaalisen hapenkulutuksen testaus

Suorassa maksimaalisen hapenottokyvyn testissä määritetään hengityskaasumittauksen avulla testattavan maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) sekä hengityskaasu- ja laktaattivasteiden avulla kynnykset (aerobinen ja anaerobinen) ja sykealueet eri kestävyysalueille (PK, VK ja MK). Suora maksimaalinen hapenottokyvyn testi suoritetaan asiakkaan lajitaustasta riippuen juosten tai sauvakävellen juoksumatolla tai vaihtoehtoisesti pyöräillen polkupyöräergometrillä. Testissä nostetaan kuormitustehoa tai vauhtia 3 minuutin välein uupumukseen asti. Testin aikana tallennetaan hengityskaasuvasteiden muutokset läpi testin, ja tämän lisäksi jokaisen 3 minuutin kuorman välissä otetaan sormenpäästä verinäyte laktaattipitoisuuden määritystä varten.

Testi sopii urheilijoille ja kilpakuntoilijoille tavoitteellista harjoittelun ja suorituskyvyn kehittymisen seurantaan. Testi tehdään aina yksittäisenä, jolla taataan testauksen eettisyys ja yksilönsuoja. Palvelu sisältä testin lisäksi suullisen ja kirjallisen testipalautteen, josta käy ilmi mm. aerobinen ja anaerobinen kynnys, sekä teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky.

Kynnyssykkeitä, tehoja ja -vauhteja sekä maksimaalista hapenottokykyä voidaan käyttää hyväksi liikuntaohjeiden laadinnassa ja kuntotason seurannassa. Hengityskaasuanalysaattorin avulla tehtävä testi on tarkin testi maksimaalisen hapenottokyvyn (VO2 max) määrittämiseen.

Testi sisältää rasvaprosentin määrityksen pihtimittauksella, perusverenkuvan ja testin jälkeen seuraamme palautumista vielä sykkeen ja laktaatin avulla.

Testin hinta on 140 euroa (ilman pientä verenkuvaa 120 euroa.)