Kynnystestit

Kynnystestin voi tehdä uimahallissa uiden, pyöräergometrillä polkien tai juoksumatolla juosten / sauvakävellen. Testimenetelmästä riippumatta kaikissa kynnystesteissä perusperiaate on sama: Testisuorituksen tehoa / nopeutta lisätään nousujohteisesti uupumukseen asti. Testattavalta otetaan sormenpäästä testisuorituksen aikana tietyin väliajoin verinäyte, josta analysoidaan laktaattipitoisuus. Testinaikainen syke tallennetaan sykemittarille. Tehon/vauhdin/työmäärän, laktaatin ja syketietojen perusteella määritetään sykerajat sekä kynnysvauhdit ja -tehot liikuntaan. Uintitesteissä määritetään lisäksi vetotiheys- ja pituus. Kynnysarvojen ja maksimisuorituksen perusteella voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti testattavan kestävyyssuorituskykyä ja seurata kuntotasossa tapahtuvia muutoksia. Kynnystestit sisältävät uintitestiä lukuun ottamatta myös rasvaprosentin määrityksen pihtimittauksella, perusverenkuvan ja laktaatin poistumisnopeuden mittauksen testin jälkeen.