Conconi -valojänistesti

Conconi -testissä juostaan juoksuradalla valo-ohjatulla vauhdilla uupumukseen asti. Testin hitaassa versiossa aloitusvauhti on 8:20 min/km ja nopeassa 5:33 min/km. Sekä hitaassa että nopeassa mallissa vauhti lisääntyy 200 m:n välein noin 0,5 km/h. Nopeuden nostoa jatketaan, kunnes testattava ei enää kykene säilyttämään juoksuvauhtia tasaisena, vaan alkaa jäädä valojäniksen vauhdista. Testinaikainen syke tallennetaan sykemittarille.

Conconi -testistä saa monisivuisen testipalautteen, jossa on näkyvissä sykereaktioiden ja kaavojen perusteella lasketut kynnyssykkeet ja kynnysvauhdit. Maksimijuoksuvauhdin perusteella voidaan arvioida maksimisuorituskykyä. Koska testillä voi testata samanaikaisesti useita henkilöitä, soveltuu se hyvin myös joukkueiden ja ryhmien testaukseen.