Valkku – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava (40 ov)

VALKKU – koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön sijoittumiseen ja itsenäisen elämän hallintaan.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ( 40 ov ) eli VALKKU– koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön sijoittumiseen ja itsenäisen elämän hallintaan. VALKKU – koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat erityistukea opetuksessaan vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityisesti se soveltuu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja vapaa-aikatoiminnasta sekä vammaisurheilijoille.

VALKKU – koulutus tapahtuu liikuntapainotteisesti.
Koulutus sisältää perusopinto- ja koulutuskokeilujaksot Liikuntakeskus Pajulahdessa sekä 6-7 viikon työssä oppimisjakson liikunta-alalla sekä syys- että kevät lukukaudella. Koulutuksen laajuus on 40 opintoviikkoa.

Koulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Opiskeluvalmiudet 9 ov
  • oppimaan oppiminen
  • viestintä ja vuorovaikutus
  • englanti
  • matematiikka
  • tietotekniikka
 • Toimintakyvyn edistäminen 20 ov
  • yhteiskuntataidot
  • itsetuntemus ja sosiaaliset taidot
  • arkielämäntaidot, vapaa-ajan taidot
  • liikunta- ja motoriset taidot
  • terveystieto
  • taide ja kulttuuri
 • Ammatinvalinta ja työelämän valmiudet 6 ov - ammatillisen koulutuksen tuntemus
  • työelämän valmiudet ja työelämään valmentautuminen
 • Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot 3 ov
  • ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot
  • työelämään valmentavat opinnot
 • Valinnaiset opinnot 2 ov esim.
  • Ensiapu-kurssi
  • VAU:n Nuori Toimija -koulutus

Opiskelijalta edellytetään omatoimisuutta päivittäisessä liikkumisessa ja arkirutiinien hoidossa joko apuvälinein tai ilman. Koulutus ja siihen liittyvä asuminen ja ruokailut ovat opiskelijalle ilmaisia. Matkat kotoa oppilaitokseen opiskelija kustantaa itse tai hakee kuljetustukea oman kotipaikkakunnan sosiaalitoimistosta. Koulutuksen maksajana toimii Opetushallitus.

Koulutukseen tutustuminen

Avoimet Ovet – tutustumispäivissä on Pajulahden koulutuksen ja oppilaitoksen yleisesittely sekä tutustumista Valkku-koulutukseen. Avoimien Ovien – päivinä tutustuminen on maksutonta, avoimia päiviä järjestetään juuri ennen hakuajan alkamista. Muina ajankohtina tutustumispäivistä veloitetaan 50e/4h.

Koulutuskokeilu

Valkku – koulutukseen on mahdollista hakea koulutuskokeiluun 1-5 päiväksi. Koulutuskokeiluun on paikkoja keväisin ennen hakuajan alkua. Koulutuskokeilun hinta on 80e/vrk sisältäen opetuksen ja ohjauksen (4x90min)lisäksi aamupala, lounas, päivällinen, majoitus sekä kirjallinen arviointi koulutuskokeilujakson päätteeksi. Kokeilun voi suorittaa myös päiväkäyntinä jolloin hinta on 45€, sisältäen koulupäivän lounaan.

Koulutuskokeilun tarkoituksena on arvioida kokeilijan soveltuvuutta, oppimusvalmiuksia ja kiinnostuneisuutta opiskeluun Pajulahdessa. Lisätietoja ja paikkatoiveet Valkku-koulutuksen vastaava opettaja Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, p. 044-7755350.

 

Lisätietoja

Virpi Remahl
liikunnanopettaja, VALKKU-koulutusohjelma
puh. +358 44 7755 350
Sähköposti virpi.remahl@pajulahti.com

Marko Tuomela
Opettaja, VALKKU-koulutusohjelma
puh. +358 44 7755 328
Sähköposti marko.tuomela@pajulahti.com

Marjukka Tiainen
Koulutuspäällikkö
puh. +358 44 77 55 336
Sähköposti marjukka.tiainen@pajulahti.com