Liikunnanohjauksen perustutkinto urheilijoille LPT 180 osp

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille. Tutkinto antaa valmiudet suunnitella ja ohjata liikuntaa turvallisesti ja terveyttä edistävästi, kaiken ikäisille sekä eri tavoin liikkuville ihmisille.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Järjestämme urheilijoille suunnattua liikunnanohjauksen perustutkintoa, jonka opetussuunnitelma mahdollistaa huipulle tähtäävän nuoren valmentautumisen. Koulutusaika on maksimissaan 3 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja pohjakoulutuksesta.

Lukukausimaksua ei ole ja opiskeluun kuuluu maksuton asunto, ateriat ja harjoitusmahdollisuudet opiskelupäivinä. Monipuolisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi urheilijan ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat. Päälajejamme ovat paini, judo, tennis sekä yleisurheilu. Toimimme yhteistyössä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa.

Haku koulutukseen 2017

Koulutukseen haku on yhteishaku ( 21.2.–14.3.2017 ).

Täytä  ensin yhteishaku ja sitten lisälomake. Lähetä lisälomake oppilaitokseen 14.3.2017 mennessä
Opintotoimisto, urheilijahaku
Pajulahdentie 167
15560 Nastola

Urheilijana Pajulahdessa

Urheiluun ja  Pajulahden harjoitteluolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä voi tiedustella Pajulahden opintojenohjaaja Janne Lahtiselta sähköpostitse.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset (1.1.2012 alkaen)

Ns SoRa-laki. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja

Janne Lahtinen
liikunnanopettaja, opintojen ohjaaja, LPT-koulutusohjelma
puh. +358 44 7755 351
Sähköposti janne.lahtinen@pajulahti.com

Marjukka Tiainen
Koulutusjohtaja
puh. +358 44 77 55 336
Sähköposti marjukka.tiainen@pajulahti.com