Oppisopimus: opiskelijalle

Oppisopimuksella opiskelet itsellesi ammatin käytännönläheisesti työssäoppimalla ja tietopuolisessa opetuksessa. Tutkinto suoritetaan Pajulahdessa näyttötutkintona.

Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:

työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin
Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:

maksuton opetus
päiväraha
perheavustus elatusvelvolliselle
matkakustannusten korvaukset opiskelupaikkakunnasta riippuen
majoittumiskorvaus

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:

suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
osallistua säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen.

Pajulahden toimiston opiskelijat:

Jokaisen lähijakson jälkeen voit hakea opintososiaalisia etuja. Mikäli saat lähijaksojen ajalta palkkaa et saa päivärahaa mutta sinulla on kuitenkin oikeus majoituskorvaukseen sekä matkakorvauksiin. Matkakorvaus maksetaan julkisen kulkuneuvon kulujen mukaisesti.

Opintsososiaaliset edut haetaan Wilman kautta.

Ohjeklippejä:

Näyttösuunnitelman teko Wilmassa

Ennen kuin näyttöjä aletaan suorittaa, tulee tehdä näyttösuunnitelma. Suunnitelman hyväksyy opinnoistasi vastaava opettaja Petri Sallinen.