Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Liikuntakeskus Pajulahdella on oma oppisopimustoimisto jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta. Liikunnanohjauksen perustutkinto kestää oppisopimusopiskeluna keskimäärin 2 vuotta. Jokaiselle koulutukseen hakeutuvalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään koulutuksen lopullinen kesto. Opiskelijalla tulee olla liikunta-alan työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla opiskelijalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimustyöpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, liikuntajärjestöt, urheiluseurat tai yksityiset liikunta- ja kuntokeskukset. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen hyväksymät valtakunnalliset näyttötutkinnon perusteet liikunta-alan toisella asteella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaan. Opetusministeriön vahvistama tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutustu oppisopimuskoulutukseen alla olevasta linkistä.

Seuraavat aloittavat opintoryhmät

Seuraava ryhmä (Loops31) aloittaa syksyllä 2017. Ryhmä on kohdistettu erityisesti niille, joilla työtehtävinä ovat liikuntaneuvonta ja terveysliikunnan ja liikunnan ohjaaminen, toimintaympäristönään esim. kuntosali, kuntokeskus, kunnallinen liikuntatoimi tai muu terveysliikuntapainotteinen työpaikka. Ryhmän osaamista painotetaan myös soveltavan liikunnan osaamiselle.


UUTTA! Sertifikoitu Personal Trainer- koulutus

Jos sinulla on jo LAT tai LPT-tutkinto ja kaipaat päivitystä personal trainer osaamiseen sekä saada PT-sertifikaatiin niin tämä on sinulle: yksilöllisen liikunnanohjaamisen tutkinnonosa, Personal Trainer opinnot.

Personal Trainer-koulutuksen sisältöä:

 • Miten luoda luottamuksellinen asiakassuhde
 • Asiakkaan liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoitus ja yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
 • Miten ohjata asiakasta liikuntaohjelman toteuttamisessa
 • Miten ohjata asiakasta terveelliseen elämäntapaan
 • Miten arvioida ja kehittää omaa osaamistaan yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana

Koulutuksen voi suorittaa oman työn ohessa tai oppisopimuksella. Koulutuksen hinta on 1550 euroa + 58 euroa, hintaan  kuuluu neljä lähijaksoa ja tutkintotilaisuudet. Hae 31.3.2017 mennessä!

-> Hakulomake

 

 

Tietopuolinen koulutus, aloittaneet ryhmät

Alla olevassa linkissä tietopuolisen koulutuksen opintojaksojen alustavat ajankohdat Pajulahdessa.

Opiskelijoiden on mahdollista osallistua muiden ryhmien lähijaksoille opintovalintojensa mukaan ja ammatillisia valinnaisia tutkinnonosia järjestetään myös ryhmiä yhdistellen.

Tutkinnosta

 

Uutta koulutuksessamme

Nyt sinulla on mahdollisuus lyhyeen (4-8kk) oppisopimusmuotoiseen koulutukseen tavoitteena tutkinnon osan suorittaminen omalla työpaikallasi. Tarjottavia tutkinnon osia ovat mm: soveltava liikunta ja seuratoiminta. Yksi tutkinnon osa sisältää tietopuolisen koulutuksen – 4 lähijaksoa – ohjatun työssä oppimisen ja näytön. Kysy lisää oppisopimustoimistostamme.

Opetuskieli ja kielitaitovaatimukset

Opetuskieli on suomi. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielitaitoasi pidetään riittävänä perustutkinnon suorittamiseen jos:

 • sinulla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame).
 • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä.
 • olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • olet suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Yleisenä ohjeena liikunnan perustutkinnon kielitasotaitoon on vähintään tasoa B1, suositellaan tasoa B2.

Lisätietoa OPH sivuilta:

> Ammattikoulutus, maahanmuuttajien koulutus

> Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano   ks s.30

Koulutuksen järjestäjä voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Lisätietoja

Petri Sallinen
liikunnanopettaja, oppisopimuskoulutus
puh. +358 44 7755 334
Sähköposti petri.sallinen@pajulahti.com

Marja Gran
Opintosihteeri
puh. +358 44 7755 395
Sähköposti marja.gran@pajulahti.com