Liikunnan ammattitutkinto, LAT

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen tutkinto, jossa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin tutkintosuoritustehtävillä.

Koulutus on suunnattu aikuisille, joilla on taustalla jokin toisen asteen tutkinto ja he ovat jo työskennelleet ja/tai heillä on aikomus työllistää itsensä liikunta-alalle.

Opiskelu

 • haku on päättynyt
 • Koulutus alkaa tammikuussa
 • Valmistava koulutuksen opetus toteutetaan 2-3 päivän lähijaksoina kerran kuukaudessa kevätlukukaudella 2017 pakollisien tutkinnon osien osalta ja valinnaiset tutkinnonosat syyslukukaudella 2017 sekä kevätlukukaudella 2018.

Ensimmäisen haun valintakoekutsut on lähetetty sekä tieto ei-valituille sähköpostitse.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja se koostuu lähi- ja etäjaksoista sekä ammattitaidon osoittamisesta tutkintosuorituksilla. Lähiopetus tapahtuu Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahdessa.

Pakolliset tutkinnon osat Liikunnan ammattilaisena toimiminen ja Liikkumaan ohjaaminen

Lähijakso I 9.-10.1.2017

Lähijakso II 6.-8.2.2017

Lähijakso III13.-15.3.2017

Lähijakso IV 10.-11.4.2017

Lähijakso V 15.-16.5.2017, huom muuttunut päivämäärä!

Valinnaiset tutkinnon osat Liikuntataitojen ohjaaminen ja Yksilöllinen liikunnanohjaus

Lähijakso VI14.-16.8.2017

Lähijakso VII 11.-13.9.2017

Lähijakso VIII 9.-11.10.2017

Lähijakso IX 6.-8.11.2017

Lähijakso X 11.-14.12.2017

Lähijakso XI 22.-23.1.2018

Lähijakso XII 19.-20.3.2018

Jokaiselle koulutukseen valitulle tehdään oma henkilökohtainen opinto- ja tutkintosuoritussuunnitelma opintojen alussa. Sitä tarkennetaan opintojen edetessä säännöllisesti. Henkilökohtaistamisen vuoksi koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Koulutuksen kustannukset

Opiskelijalta perittävä opiskelumaksu on 400 € yhtä tutkinnonosaa kohden, yhteensä 1600  €  (sisältää henkilökohtaistamisen, valmistavan koulutuksen lähijaksoilla sekä tutkintotilaisuudet) Tutkinnon suorittaja maksaa lisäksi opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €.

Riippuen hakijan henkilökohtaisesta tilanteesta on koulutukseen mahdollista hakea opintoihin tukea ja neuvoja opintojen rahoittamiseen Koulutusrahastolta, TE-toimistolta tai Kelalta.

Majoitus- ja ruokailuhinnat

Opistotason majoitus lähijaksolla etukäteisvarauksella 30€ / yö ( sis. aamiaisen). Lounas ja päivällinen opiskelijahintaan. Lounas, opiskelijaravintola Fannissa 5, 65€ ja Ravintola Kukkasessa 9,90€ Päivällinen, opiskelijaravintola Fannissa 7,55€ ja Ravintola Kukkasessa 9,90€. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Liikunnan ammattitutkinnon rakenne

Liikunnan ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valitsemalla valinnaisista tutkinnon osista yksilöllisen liikunnanohjauksen ja suorittamalla koko tutkinnon, opiskelijalla on mahdollisuus myös suorittaa Urheiluopistojen Yhdistyksen  Personal Trainer -sertifikaatti.

A Pakolliset osat

 • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
 • Liikkumaan ohjaaminen

B Valinnaiset osat, joista valittava kaksi osaa

 • Yksilöllinen liikunnanohjaus
 • Liikuntataitojen ohjaaminen
 • Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
 • Liikuntajärjestössä toimiminen
 • Liikunnan tuotteistaminen
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta

Koulutuksen tavoite ja toteutus

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan tutkintosuorituksilla. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähijaksoista ja etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alainen tietämys liikunta-alan toimintaympäristöistä. Hän osaa edistää itsenäistä harjoittelua ja fyysistä aktiivisuutta sekä tarjota monipuolista ohjausta eri liikuntamuotoihin. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta, joka huomioi eri kohderyhmien liikunnan ohjaamisen vaatimukset.

Tutkinnonsuorittaneet työllistyvät liikunta-alanyrittäjiksi, oman työpaikkansa liikunnan koordinaattoreiksi, urheiluseuroihin, liikunta-alan järjestöihin ja eri yhdistysten liikuntavastaaviksi. Työllistymiseen vaikuttaa tutkinnonsuorittajan aikaisempi työkokemus ja opintojen aikana luodut työelämäkontaktit.

 

Lainsäädäntöä

Sora-laki ohjeistaa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista:

Lakitieto netissä:

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä tietyin ehdoin. Lisätietoa stipendeistä löydät Koulutusrahaston sivuilta.

Lisätietoja

Maria Anttila
liikunnanopettaja, LAT-koulutusohjelma
puh. +35844 7755 335
Sähköposti maria.anttila@pajulahti.com

Nina Tohkanen
Liikunnanohjaaja AMK (Ilo liikuttaa -kurssit, työhyvinvointi, hankkeet)
puh. +358 44 7755 360
Sähköposti nina.tohkanen@pajulahti.com

Marjukka Tiainen
Koulutusjohtaja
puh. +358 44 77 55 336
Sähköposti marjukka.tiainen@pajulahti.com