Liikuntakeskus Pajulahden oppisopimustoimisto

Liikuntakeskus Pajulahdella on oma oppisopimustoimisto jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille.

Opiskelijalla tulee olla liikunta-alan työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla opiskelijalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja.

Toimisto tekee yhteistyötä työelämän kanssa. Oppisopimusta suunniteltaessa koulutussuunnittelijamme tulee työpaikalle tekemään työkartoituksen, henkilökohtaistamisen ja ohjaa arvioinnin tekemisessä. Tavoitteena on saada työharjoittelu sekä tietopuolinen koulutus lähijaksoilla tukemaan toisiaan ja työelämää mahdollisimman hyvin ja saada opiskelijan tutkintosuoritukset etenemään.

Itse oppisopimus joka on samalla työsopimus solmitaan ensimmäisellä työpaikan käyntikerralla opiskelijan, työnantajan ja oppisopimustoimiston edustajan kanssa. Työpaikkakäyntejä tehdään säännöllisesti ja lisäneuvoja sekä -käyntejä aina tarvittaessa.

Työnantajalle maksetaan työssäohjaamisesta koulutuskorvausta n 150€ kuukaudessa. Korvauksen edellytyksenä on työssäoppimisen arviointi yhdessä opiskelijan kanssa. Työnantaja laskuttaa oppisopimustoimistoa 1-4 kertaa vuodessa toimistomme omalla lomakkeella. Oppisopimuskouluttamiseen on mahdollista hakea palkkatukea, kysy lisää TE-toimistolta.

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa. Etuuksia ovat päiväraha 15 euroa/päivä, perheavustus 17 euroa/päivä ja opiskelupaikkakunnan ulkopuolelta saapuvalle matkakorvaus yksi edestakainen matka sekä majoituskorvaus 8 euroa/päivä .

Liikunnanohjauksen perustutkinto kestää oppisopimusopiskeluna keskimäärin 2 vuotta. Jokaiselle koulutukseen hakeutuvalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään koulutuksen lopullinen kesto.

Oppisopimustyöpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, liikuntajärjestöt, urheiluseurat tai yksityiset liikunta- ja kuntokeskukset. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen hyväksymät valtakunnalliset näyttötutkinnon perusteet liikunta-alan toisella asteella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaan. Opetusministeriön vahvistama tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutustu oppisopimuskoulutukseen alla olevasta linkistä.

Kiinnostuitko oppisopimuskoulutuksesta? Olit sitten työnantaja vailla juuri sitä omaa osaajaa, ammatinvaihtoa suunnitteleva tuleva opiskelija tai uutta ammattia etsivä, ota yhteys toimistoomme!

Lisätietoja

Marja Gran
Opintosihteeri
puh. +358 44 7755 395
Sähköposti marja.gran@pajulahti.com

Petri Sallinen
liikunnanopettaja, oppisopimuskoulutus
puh. +358 44 7755 334
Sähköposti petri.sallinen@pajulahti.com