Kirjasto

Kokoelmat

Kirjasto tarjoaa maksutta käyttöön kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä AV-aineistoa. Kokoelmat ovat erikoistuneet urheilun historiaan ja nykypäivään sekä liikuntaan ja terveyden edistämiseen. Vapaa-ajan asiakkaita varten on koottu pieni kokoelma viihde- ja lastenkirjoja. Aineiston laajuus on noin 5000 nidettä, ja asiakkaat voivat tehdä kirjastoaineistoa koskevia hankintatoivomuksia. Haku kokoelmatietokannasta

Lainaus

Laina-aika on 4 viikkoa ja lainat voi uusia viisi kertaa, jollei niteeseen ole varausta. Musiikkikirjaston cd-levyjen laina-aika on 3 päivää. Kirjaston aineistojen käytön edellytys on että kirjaston käyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston sääntöjä. Kirjaston säännöt

Lehdet

Kirjastoon tulee noin 90 kotimaista lehteä, pääasiassa liikunta- ja urheilulehtiä. Sanomalehtien lukusali sijaitsee 2. kerroksen aulassa.

Tietokannat ja hyödyllisiä linkkejä

MELINDA – yhteistietokanta. Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Vuosina 2013-2014 mukaan tulevat kaikki ammattikorkeakoulujen kirjastot. Melindan hakukäyttö on kaikille avointa. ALEKSI – Artikkeliviitetietokanta, jonka avulla löytyy uusin tieto kotimaisten lehtien sisällöistä. Viitetietoja 300 aikakauslehden ja 15 sanomalehden artikkeleista (toimii opiston koneilta) ARTO – Artikkelihaku kotimaisista tieteellisistä aikakausilehdistä ja ammattilehdistä, sisältää mm. liikunnan sekä kasvatus- ja terveydenhuoltoalan lehtiä YSA – Yleinen suomalainen asiasanasto YSA on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteisiä termejä. YKL Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä 

Muuta

Kirjastossa on työtila, jossa on mahdollisuus kirjaston aukioloaikoina käyttää tietokoneita lähinnä tiedonhakua varten. Käytössä ovat Internet, sähköposti ja tekstinkäsittely. Henkilökunta avustaa tiedonhaussa ja kirjaston käytössä.

Lisätietoja

Hanna Barybina
Opintosihteeri, kirjastonhoitaja
puh. +358 44 77 55 394
Sähköposti hanna.barybina@pajulahti.com