Visiot ja arvot

Pajulahden visiona on olla vuonna 2020 johtava kansainvälinen koulutuksen, valmennuksen ja hyvinvoinnin osaamiskeskus.

Pajulahti haluaa tarjota käyttäjilleen olosuhteiden lisäksi osaamista ja etenkin laadukasta vapaan sivistystyön kurssitusta sekä ammatillista koulutusta.

Pajulahden arvoina ovat ilo liikuttaa, askeleen edellä, tavoitteista totta, asenne ratkaisee ja kaikki kunnossa.

Ilo liikuttaa tarkoittaa, että koulutetut ohjaajamme nauttivat työstään pitäessään terveyttä edistäviä liikuntatunteja asiakkaillemme.

Askeleen edellä kuvaa ammatillisen koulutuksemme tasoa, liikunta-alan uusimman tieto- taidon välittämistä sekä uusimpien opetusmenetelmien ja laitteiden ammattimaista käyttöä.

Tavoitteista totta tarkoittaa valmennuskeskuksemme taitoa kouluttaa valmentajia siten, että he pystyvät toteuttamaan urheilijoittensa kanssa yhdessä asetetut tavoitteet ja samalla tarjota harjoitteluun huippuolosuhteita ja osaamista.

Asenne ratkaisee kuvaa Pajulahden kykyä avustaa vammaisia liikkujia niin, että esimerkiksi pyörätuolilla voi kuntoilla ja urheilla vammoista huolimatta. Jotta asiakkaamme pystyvät toteuttamaan toiveensa ja tavoitteensa tullessaan Pajulahteen niin kaiken tulee olla kunnossa ruuan, majoituksen ja liikuntatilojen osalta.

Pajulahden toiminta-ajatuksena on lisätä liikunnan avulla ihmisten terveyttä, järjestää korkeatasoista liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä tarjota huippuolosuhteet ja laadukasta osaamista urheiluvalmentamiseen.